YAZI / DÜŞÜNCƏ
Tanrının bizə, AZƏRBAYCAN xalqına göndərdiyi Rəsulu! Tarix : 28 May 2019, 13:32
Yazar : Qadinkimi.com
1. M.Ə.Rəsulzadə 71 yaşında dünyasını dəyişdi (1884-1955)
71 ildən sonra Azərbaycan yenidən Rəsulzadənin İstiqlalını bərpa edir. (1920-1991)

2. M.Ə.Rəsulzadə 36 yaşında hakimiyyətdən gedir (1920- ci ildə)
ölümündən (1955- ci ildə) 36 il sonra Azərbaycan İstiqlalına qovuşur (1991- ci ildə)
(1955 + 36 =1991).

3. M.Ə.Rəsulzadə 31 yanvarda doğulub, 28 mayda Respublikanı yaradıb, 55- ci ildə dünyasını dəyişib. İndi bu üç rəqəmini üst üstə gəlin 114 alınır. Bu da Rəsulzadənin qurduğu dövlətin (1918-20) ərazisini göstərir .114 min .kv . Km deməkdir. 

4. M.Ə.Rəsulzadə 31 yanvarda doğulub (19)18- ci ildə dövləti qurub 6 martda dünyasını dəyişib. Bu rəqəmləri üst üstə gəlsəz(31+18+6=55)55 alınır. Bu da Rəsulzadənin vəfatı ilə bağlı olan rəqəmdir.(1955- ci il)

5. M.Ə.Rəsulzadə 31 yanvarda doğulub 6 martda dünyasını dəyişib. Bu rəqəmləri də üst-üstə gəlsəz 37 alınır. Bu da həmin 37- ci ildiki Rəsulzadə ailəsi və onun bütün silahdaşları ya sürgün olunur ya da ki, güllələnir. (Həmin tarixdə oğlu Rəsul bəy də güllələnir).

 qadinkimi.com