YAZI / DÜŞÜNCƏ
Mayıs duyğuları - Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Tarix : 28 May 2019, 00:03
Yazar : Qadinkimi.com
MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ 

Mayıs duyğuları

 
 
İlk çağındaydı gözəl mövsimin

Qışdan çıxılmışdı, bahar gəlmişdi.

İyirmi səkkizində idi Mayısın

Azərbaycan istiqlalə ermişdi.

 

Derkən qopdu bir

qasırğa quzeydən,

Baharımız heyhat döndü qış oldu.

Azərbaycan Moskovların əlində

Əsarətin zəhrini dadmış oldu.

 

Azərilər sarsıldı bu zərbədən,

İstilaya qarşı üsyanlar oldu

İstiqlalı bir kərə dadmış millət

"Hürriyyət" fikrinə

candan vuruldu.

 

Milli fikir toxumları səpildi,

İslatdı torpağı axan qızıl qan.

Bu əkindən yarınki bir baharda

Əlbət bitər bir yeni Azərbaycan.

 

Şiddətliysə əgər mövsimin qışı,

Yeni bahar, demək parlaq olacaq.

Verdiyimiz qurbanların bahası

Bizə yalnız hürriyyətlə dolacaq.

 

Tarixin yeni bir gözəl çağında

Qaranlıq qış keçib bahar gələcək.

Hər hansı bir ilin aydın günündə

Azərbaycan istiqlala erecək.
 
 
 

"Azərbaycan" jurnalı, Ankara, il:4, sayı:12(36),

Mart 1955-ci il. (Son şeir) 
 


 
 
qadinkimi.com