YAZI / DÜŞÜNCƏ
Həqiqəti olan yalan nağıl-Pişik və Mələk Tarix : 22 Dekabr 2020, 01:02

- Salam olsun sənə, - Mələk mehribanlıqla dedi və Pişiyin yanında qalın bir budağın üstündə oturdu və budağı silkələdi.

- Salam, - pişik yaşıl gözünü açıb tənbəl-tənbəl Mələyə baxdı və üzünü çevirdi.

Mələk çılpaq ayaqlarını qanadlarının altına gizlədib aşağı baxdı. Qarla örtülmüş həyətdən uşaqların şən səsləri gəlir, qartopular uçuşurdu.

"Yüksəyə dırmaşmısan" dedi Mələk.

- Eybi yox. Ancaq qartopular belə buraya çatmaz.

Mələk başa düşdüyünü bildirmək üçün başını yellədi və qanadlarını yığışdırdı. Susdular.

- Sən niyə axı mənim yaşlı xanımımın dalınca gəlmisən? - Pişik başını çevirmədən tənbəl-tənbəl soruşdu. Mələk onun səsindəki ağrını və narahatlığı hiss etdi.

- Xeyr, mən heç kim üçün gəlməmişəm.

- A! – Həyəcan buludları seyrəldi. "Amma o, hər gün Mələyin onu tezliklə aparacağını söyləyir"- deyə Pişik izah etməyi lazım bildi. - Görünür, başqa biri gələcək ...

Yenidən susdular. Ancaq, göründüyü kimi, Pişik hələ də Mələyin varlığından narahat idi və mümkün qədər laqeyd səslə soruşdu:

- Niyə burdasan?

- Bir az dincəlmək üçün oturdum. Mən sizin şəhərdəki bir uşağı onun özündən qurtardım. Oh, bu elə çətindir! İndi evə uçuram.

- Yəni sən xəstəlikdən də xilas edə bilərsən?

- Bu, xəstəliyə bağlıdır. Ancaq çox şey edə bilərəm. Mən qoruyucu Mələyəm.

- Bəs niyə burada oturursan?! - birdən pişik nərildədi. - Hadi!

Və qasırğa kimi yerə uçdu. Mələk sakitcə yaxınlıqda yerə endi.

Yaşlı qadın o qədər arıq idi ki, Mələk onu dərhal ağ yastıqların arasında görmədi. Yaşlı qadının gözləri yumulmuşdu və sinəsi titrəyərək bütün otağı xırıltı, fit və hıçqırıqlarla doldururdu. Mələk onun üzərinə əyildi, ağ qanadlarını sinəsinə qoydu və yumşaq səslə nəsə pıçıldamağa başladı.

Pişik sobaya odun atdı, soyumuş çaydanı və cürbəcür otlar əlavə edib süd dolu qabı sobanın üzərinə qoydu. Sahibi üçün içki hazırlayırdı.

Mələk dikəldi, yaşlı qadının nəfəsi bərabər və sakit idi, batmış yanaqları çəhrayı rəngə boyandı.

"Qoy yatsın" - dedi. - Çox zəifdir.

Pişik geri döndü və sürətlə gözlərini sildi.

Yaşlı qadın yatmışdı, Pişik və Mələk çay içirdilər, Pişik çayına qaymaq tökürdü və Mələk ona baxıb gülümsündü.

"Yəqin sənin yanında qalacağam" dedi, balını qarışdırdı, - Mixaylovna ayağa qalxana qədər.

- Onun Mixaylovna olduğunu haradan bilirsən?

- Mən bir mələyəm. Bilirəm sənin adın Çarlikdir.

- Yəni, deyəsən, tanış oluruq - pişik xırıldadı. – Bəs sənin adın nədir?

- Bizim başqa adımız yoxdur. Yalnız Mələk.

Pişik səssizcə kremi ona tərəf itələdi və çayını içdi.

Külək güclənirdi. Sobada yanan odunların çarçıltısı gəlirdi.

- Bayaq məndən niyə uca qalxdığımı soruşdun- deyə Pişik birdən xırıldadı. - Məlum oldu ki, səni gözləyirdim. - Və küləyə qulaq asaraq düşüncəli bir şəkildə əlavə etdi: - Sənə corab toxumaq lazımdır. Niyə qarda ayaqyalınsan? ..

 

 

 

 

qadınkimi.com