Kamalə Abiyeva

Şairə, qabaqcıl təhsil işçisi, əməkdar müəllimə

Yazar haqqında ətraflı məlumat yoxdur.

YAZILARI