Yapon müdrikləri deyir... Tarix : 28 Aprel 2020, 14:51

 

 

1. Ağılsızlara və dəlilərə yol ver.

2. Bir işi görmək istəyən qadın qayadan da keçər.

3. Gedəni saxlama, gələni qovma.

4. Bir işi tez görmək – fasiləsiz aramla bir işi sona çatdırmaqdır.

5. Yaxşı adamla düşmən olmaq pis adamla dostluq etməkdən üstündü.

6. Adi adamlar olmasa dahilər görünməz.

7. Yüksəkliyə qalxmaq istəyən nərdivan tapacaq.

8. Ər və arvad əl və gözlər kimi olmalıdır: əllər ağrıyanda, gözlər ağlayır, gözlər ağlayanda əllər göz yaşını silir.

9. Günəş kimin haqsız və ya haqlı olduğunu bilmir. Günəş sadəcə hamıya nur saçır. Özünü tapan insan günəş kimidir.

10. Ən uzaq yol da yaxından başlayır.

11. Dəniz həm də ona görə böyükdür ki, kiçik çaylar onda yox olur.

12. Güllər nə qədər gözəl olsa da bar vermir.

 

qadinkimi.com