YAZI / DÜŞÜNCƏ
ŞƏHİDLƏR XİYABANI – KAMALƏ ABİYEVA Tarix : 19 Yanvar 2020, 12:50
Yazar : Qadinkimi.com
(lirik poema)


Şəhidlər xiyabanı...

Zəfər- hünər meydanı.

Həyat-ölüm zirvəsi.

Yarpaqların dilindən

qopan hər pıçıltı da

burda cəsarət səsi.


Şəhidlər xiyabanı...

Bura məlal meydanı,

Bura xəyal meydanı...

Alqırmızı xonçalar

Bürüyüb hər bir yanı.

Burda güllər, çiçəklər

Elə bil qan ağlayır...

Baxıram xiyabana

Neçə arzu yan-yana,

Neçə istək yan-yana

Baxıram yana-yana


Demək istəmədiyim


Şəhidlər xiyabanı,

Nə qədər qəhrəmanım,

İgidim var desəm də,

Nə qədər qürrələnsəm,

Nə qədər öyünsəm də

Hey danmaq istədiyim,

Demək istəmədiyim,

Deməyə bilmədiyim

Bir həqiqət içimdə

Hey alışır, hey yanır,

Tüstüm ərşə dayanır.

Gör neçə illərdi ki,

elə şəhid oluruq,

xiyabanlar salırıq,

amma yurdsuz-yuvasız,

el-obasız qalırıq...

Vətəni şəhər-şəhər,

kəndbəkənd itiririk,

demək elə özümüz

kəndbəkənd, şəhər-şəhər

məhv oluruq, itirik...

Nələr düşünürük biz?

Necə düşünürük biz?

Cavabsız suallara

Dönür əməllərimiz...Nələr qazanırıq


Şəhidlər xiyabanı...

Siz məni qınamayın...

Burda xatırlayıram

Zəngəzur, Şuşa, Laçın

Şadlıq saraylarını...

Təbriz, Qarabağ barı,

Qubadlı restoranı

Düşür yadıma mənim.


Bir də xatırlayıram

Orda oynayanları.

Qol götürüb oynamaq

Kimin gəllib ağlına

Bu saraylarda görən?

Hansımızın ağlıını

Tanrı alıb əlindən?

Nələr itiririk biz,

Nələr qazanırıq biz?

necə düşünürük biz?

Necə düşünürük ki,

Hər mahal itirdikcə

Bir saray ucaldırıq.

Hər şəhər itirdikcə

Bir restoran tapırıq...

Nələr düşünürük biz?

Necə düşünürük biz?

Cavabsız suallara

Dönür əməllərimiz...


Baxıram xiyabana,

Baxıram yana-yana.

Itirirəm özümü

Suallar arasında.

Axtarıram özümü

Şəhidlər sırasındaMəzar var qəhramandı


Şəhidlər xiyabanı...

Ümid, inam meydanı.

Burda düşünürsən ki,

Torpağın yad əldəsə

Yaşamaq nə çətindir...

Burda inanırsan ki,

Torpaq hələ vətəndir.

Burda anlayırsan ki,

Adam var ölü kimi

Məzar var ki, insandı.

Adam var utanc yeri,

Məzar var qəhramandı!


Həyatı bahasına

Zirvəyə çatanların

Azadlığı ölümdən

Ucada tutanların

Qalibiyyət meydanı,

əbədiyyət meydanı-

şəhidlər xiyabanıVətən bir də doğulmur


Şəhidlər xiyabanı

Burda insan axını

Xiyabanı dolanır...

Hər kəs bura gəlməyi

Özünə bir borc sanır.

Şəhidlərin önündə

Hər kəs borcu önündə...

Şəhidlərin önündə

Hər kəsin bir borcu var.

Şəhidlərin önündə

hər kəsin bir borcu var???


Şəhidlər xiyabanı...

Cəsarətim çatmayır,

Ləyaqətim çatmayır

Gəzməyə xiyabanı.

Məzarların önündə

o qədər kiçilirəm

məzarların önündə

məzar-məzar ölürəm...


Şəhidlər xiyabanı...

Şəhidlərin gözündən

Qəm yağır, kədər yağır..

Hərdən elə bilirəm

Şəhidlər haray salır:

"Siz ey insan axını,

Götürün xiyabandan

Bu "şəhidlər” adını.

Siz...

Ey...

İnsan axını...

Niyə çaşıb qalmısız,

Ünvanı səhv salmısız...

Şəhidlər xiyabanı

Ağdamdı, Qubadlıdı,

Şuşadı, Xocalıdı,

Laçındı, Cəbrayıldı,

Xankəndi, Kəlbəcərdi,

Hələ neçə mahaldı,

Hələ neçə şəhərdi...

Vətəni şəhid olan

Oğullar şəhid olmur...

Biz bir də doğularıq,

Ölən Vətən doğulmur...

Vətən özü şəhidsə

Biz niyə şəhidik ki?..

Düşmən əlindədisə

kimin şəhidiyik ki?...

Şəhid yurdun, torpağın

şəhidi olmaq olmur,

igidi olmaq olmur.

Biz bir də doğularıq,

Vətən bir də doğulmur!!!

Vətən tikə-tikədi,

Hər tikəsi şəhiddi...

Gözümüz baxa-baxa

Bu vətən can üstədi.

Qalxın, ayağa qalxın,

Vətən imdad istəyir...

Şəhidlikdən qurtarın

Bu vətən torpağını.

Özümüzə qaytarın

Siz "Şəhidlər” adını”.


Şəhidlər xiyabanı...

Şəhidlərin gözündən

Qəmli bir qəzəb yağır...

Elə bil ki, şəhidlər

Hay salır, haray salır...

Üz çevirib dözümnən

Dözə bilməyən gəlsin,

Eşidə bilən gəlsin

Onların harayına,

Gəlsin bu xiyabana...


Şəhidlər xiyabanı...

Qoy başına dolanım..

istəyini anlayım,

gerçəyini anlayım,

yanım, yanım kül olum,

yolunda şəhid olum...

Vətəni şəhidlikdən

kaş ki qurtara bilim.

Özümüzə qaytarım

Kaş "Şəhidlər adını

Şəhidlər xiyabanım,

Şəhidlər xiyabanı.

 
 
KAMALƏ ABİYEVA 
qadinkimi.com