YAZI / DÜŞÜNCƏ
Nazilə Gültac - Deyimlər Tarix : 01 Aprel 2020, 12:21
Yazar : Qadinkimi.com
***
Qəlbə xidmət ömrə xidmətdir.

***
İçində hər şeyi sıfırlasan da, sıfırdan deyil, birdən başla.

***
İnsanlıq öləndə dünya zülmət olur.

***
İnsanın həyatı narahat olanda , geyimində rahatlıq axtarır. 

***
Bir ürəyə ürək dilində cavab verən xoşbəxtliyin nə olduğunu bilir. 

***
Bir insan əşyasını itirdikdə sevinirsə, o nə vaxtsa bir əzizinin acısını yaşayıb.

***
Dağın zirvəsi uzaqlaşdıqca, insanın zirvəsi ona yaxınlaşdıqca görünür. 

***
Qələmin kağıza sevgisi kimidi, insanın sevgisi. 
İstəyəndə yazır, istəyəndə qaralayır. 

***
Qəlbini ölü dəniz kimi saxla ki, hisslərin fırtınaya düşməsin.

***
Həyat layla ilə başlayıb, bayatı ilə bitir. 
Sevgi isə nağılla başlayıb, romanla bitir. 

***
Qəlblərin toqquşması avtomobillərin toqquşması kimidir,
Kim ölə, kim qala. 

***
Ağıllı qadın reallığı dəyərləndirən qadındır.

***
Ürəyi təmiz olanın əhatəsində  təmiz olmayanlar çox olur. 

***
Ağlın ağırlığını qaldırmaq olur, qəlbin ağırlığını qaldırmaq olmur.

***
Hər mürəkkəb məsələnin sadə cavabı olduğu kimi, 
Hər mürəkkəb münasibətin də sadə həlli var.

***
Gözlərin axtardığını ürək tapır. 

***
Qaranlıqda işıq, işıqda qaranlıq axtarmaq xislətimizdədir. 

***
Anlamaza heç nə anlatma, nə anlatmaq istəsən, anlayana anlat.

***
Qapını çırpıb gedən dönür, açıq qoyub gedən dönmür. 

***
Ürək sözünü həmişə deyir, əsas odur, onu dinləyən tapılsın.

***
Əvvəldə olmasa da sonda hamı olduğu kimi görünür.

***
İstənilən qısqanclığın kölgəsində bir bəhanə gizlənir.
 
 

Nazilə Gültac
qadinkimi.com